Адмирал Нахимов
Адмирал Нахимов
Ширина:10
Высота:17
Бронза:0.4 кг
3 570 руб

НахимовАдмирал П. С. Нахимов