Наполеон на коне 752
Наполеон на коне 752

Бронза, Европа.на коне

Ширина:23
Высота:29
Бронза:4.6 кг
29 000 руб

на конена конена конена коне