Наполеон на коне
Наполеон на коне

Бронза, Европа.на коне

Ширина:23
Высота:29
Бронза:4.6 кг
28 600 руб

на конена конена конена коне